پنجشنبه, 2 خرداد 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل خبر داد؛

وضعیت مطلوب مخازن سدهای استان در پی بارش های اخیر منطقه

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: در پی بارندگی های اخیر در سطح استان ذخیره در پشت سدها از وضعیت مطلوبی برخوردار میباشد.

مدیر امور منابع آب شهرستان اردبیل خبر داد؛

انسداد 3 حلقه چاه غیر مجاز از اول سال 98 در محدوده شهرستان اردبیل

مدیر امور منابع آب شهرستان اردبیل گفت: با عزم راسخ این امور و با همکاری نیروی انتظامی، 3حلقه چاه غیر مجاز از اول سال 98 در محدوده شهرستان اردبیل پر و مسلوب المنفعه و 3...

با حضور معاون فرماندار اردبیل صورت گرفت؛

تشکیل اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اردبیل در سال 98

اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اردبیل به ریاست معاونت برنامه ریزی فرمانداری و با حضور اعضاء در محل فرمانداری تشکیل گردید.

با حضور استاندار اردبیل؛

اولین جلسه شورای حفاظت منابع آب استان در سال 98 برگزار شد

با حضور استاندار اردبیل، دادستان عمومی و انقلاب اردبیل و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل اولین جلسه شورای حفاظت منابع، مجاری و تاسیسات آبی استان در سال 98 برگزار شد.