دوشنبه, 28 آبان 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

با حضور معاون فرماندار شهرستان خلخال؛

دومین جلسه کار گروه تخصصی امور سیل و مخاطرات برگزار شد

دومین جلسه کارگزوه تخصصی امور سیل و مخاطرات شهرستان خلخال با حضور معاون فرماندار شهرستان خلخال در محل سالن جلسات فرمانداری با حضور مسئولین مربوطه برگزار شد.

با حضور معاون فرماندار شهرستان خلخال؛

جلسه شورای حفاظت شهرستان خلخال برگزار شد

جلسه شورای حفاظت شهرستان خلخال با حضور معاون فرماندار این شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری به همراه جمعی از مسئولین این شهرستان برگزار شد.

معاون استاندار اردبیل:

برنامه تخصیص آب شرب اردبیل تا افق ۱۴۲۵ اردبیل در دست تدوین است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: برای افق ۱۴۲۵ به میزان۴۵ میلیون مترمکعب آب جهت شرب مردم اردبیل لازم است.

با حضور فرماندار ؛

اولین جلسه شورای حفاظت شهرستان نیر برگزار شد

اولین جلسه شورای حفاظت شهرستان نیر در سال 97 با حضور فرماندار در سالن فرمانداری این شهرستان برگزار شد.