یکشنبه, 4 فروردین 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل در مراسم امضای تفاهم نامه طرح داناب مطرح کرد:

منحنی افت دشت اردبیل متوقف شده است

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: در دو سال اخیر و با اجرای برنامه‌های تعادل‌بخشی منابع آب فرونشست دشت اردبیل متوقف و منحنی افت دشت به صفر رسیده است.

با امضای تفاهم نامه همکاری مابین آموزش و پرورش و شرکت آب منطقه‌ای اردبیل؛

اجرای طرح داناب برای سالتحصیلی 97-98 شروع شد

در راستای اجرای طرح داناب با هدف فرهنگسازی مصرف بهینه و نجات آب آموزش و پرورش و آب منطقه‌ای اردبیل تفاهمنامه همکاری مشترک امضا کردند.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل:

همکاری تنگاتنگ جهاد دانشگاهی با آب منطقه‌ای راهکارهای نوینی را...

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل گفت: همکاری تنگاتنگ جهاد دانشگاهی با آب منطقه‌ای راهکارهای نوینی را در باب حفاظت از منابع آب نشان خواهد داد

در راستای حفاظت از منابع آبی صورت گرفت؛

بازدید فرماندار و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گرمی از پروژه...

فرماندار و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گرمی به همراه رئیس اداره منابع آب این شهرستان از پروژه بازگشایی رودخانه گرمی چای بازدید کردند.