یکشنبه, 26 آبان 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 98 - 4
سد یامچی
شبکه آبیاری و زهکشی مغان
سد سبلان

ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت بستر ارائه خدمت

1

حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی صنعتی شرب و سایر مصارف)

13021446100

 

2

حفر گمانه آزمایشی

13021446101

 

3

استقرار و ترخیص دستگاه حفاری

13021446102

 

4

صدور پروانه حفر چاه به جای چاه

13021446103

 

5

مجوز نصب منصوبات چاه‌ برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی صنعتی شرب و سایر مصارف)

13021446104

 

6

مجوز تغییر قدرت منصوبات

13021446105

 

7

صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل

13021446106

 

8

صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده‌های نفتی برای چاه ‌های دیزلی

13021446107

 

9

صدور مجوز چاه به جای قنات

13021446108

 

10

صدور مجوز لایروبی قنات

13021446109

 

11

صدور مجوز پیشکاری قنات

13021446110

 

12

پروانه حفر هواکش و گالری/بغل کنی چاه

13021446111

 

13

صدور مجوز تغییر قطر چاه

13021446112

 

14

صدور مجوز افزایش/کاهش میزان بهره برداری چاه

13021446113

 

15

برقی کردن چاه                  

13021446114

 

16

تغییر شرکت حفاری

13021446115

 

17

رسیدگی به درخواست تآمین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی

13021446116

 

18

درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی

13021446117

 

19

رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه‌های پرورش آبزیان

13021446118

 

20

تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها و انهار طبیعی مرزی

13021446119

 

21

صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی

13021446120

 

22

رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای

13021446121

 

23

رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب

13021446122

 

24

رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی

13021446123

 

25

رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری

13021446124

 

26

رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور

13021446125

 

27

بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی صنعتی شرب و سایر مصارف)

13021447100

 

28

بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل

13021447101

 

29

بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه (یا اصلاح پروانه بهره برداری)

13021447102

 

30

بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکنی چاه

13021447103

 

31

بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه

13021447104

 

32

بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه

13021447105

 

33

بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه

13021447106

 

34

بررسی درخواست تغییر روش حفاری

13021447107

 

35

بررسی درخواست صدور پروانه المثنی

13021447108

 

36

بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات

13021447109

 

37

بررسی درخواست تمدید مجوز

13021447110

 

38

تعهد نامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه

13021447111

 

39

بررسی درخواست برقی کردن چاه

13021447112

 

40

صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن

13021447113

 

41

بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری

13021447114

 

42

بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه‌های بهره برداری

13021447115

 

43

بررسی درخواست  بازرسی و رسیدگی به شکایات

13021447116

 

44

تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی و کشاورزی

13021447117

 

45

تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی

13021447118

 

46

بررسی درخواست تمدید  مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب

13021447119

 

47

بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری

13021447120

 

48

معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش انها

13021447121

 

49

بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری ( صنعتی، کشاورزی، آبزی پروری)

13021447122

 

50

درخواست آزمایش پمپاژ

13021447123

 

51

استعلامات

13021448000

 

52

نظارت، ارزیابی، کنترل و مدیریت پیمانکاران

13011449000

 

53

راهبری و آموزش شرکت های مشاور استانی

18051450100

 

54

تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی

18081450101

 

55

طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان

18111450102

 

56

تدوین نظام ناجیان آب

18141450103

 

57

ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکت های برتر در اجرای طرح

18171450104

 

58

تهیه، تدوین، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب

15031451000

 
 


نگارنده:مدیر سایت
بازدید:589
تاریخ ثبت: 1397/10/30
آخرین به روزرسانی: 1398/04/20