چهارشنبه, 26 تیر 1398

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و   - نظام نامه

HSE

 

نظام نامه مدیریت یکپارچه بهداشت، ایمنی و محیط زیست((HSE-MS شرکت مدیریت منابع آب ایران در دست بررسی و تدوین می باشد.

نظامنامه مدیریت یکپارچه بهداشت، ایمنی و محیط زیست ((HSE-MS  شرکت مدیریت منابع آب ایران بر اساس الزامات مندرج در اسناد بالا دستی زیر تدوین می گردد:

  • برنامه پنجم توسعه کشور
  • سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
  • نام گذاری سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی
  • ابلاغیه مدیریت محترم عامل شرکت مدیریت منابع آب ایرانبازدید:2095
تاریخ ثبت: 1395/09/09