|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ با حضور مدیرعامل و معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای اردبیل انجام شد؛

پروژه نیرورسانی در شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین استان اردبیل بررسی شد

صبح امروز سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ جلسه بررسی پروژه نیرورسانی در شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین استان اردبیل با حضور مهندس عباس جنگی مرنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل، مهندس بهروز پورمهر عضو هیئت مدیره و معاون طرح و توسعه شرکت و سایر مدیران شرکت آب منطقه ای اردبیل برگزار شد.

در این جلسه مهندس عباس جنگی مرنی بر تعیین تکلیف و تکمیل احداث پست های برق ناحیه های اول و دوم که جزو سطح سبز وزارت نیرو می باشد و در اولویت بهره برداری  قرار دارد، تاکید نمود.

مهندس پورمهر معاون طرح و توسعه شرکت و نماینده مجری طرح شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین گزارشی از آخرین وضعیت پروژه نیرورسانی در طرح آبیاری و زهکشی خداآفرین در استان اردبیل ارائه کردند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

 گفتنی است تکمیل پست های برق و نیرورسانی در نواحی عمرانی مختلف شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین در استان اردبیل از اولویتهای تکمیل این شبکه می باشد و به مرور احداث و به بهره برداری خواهند رسید.

کد خبر: 2711