اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

شنبه ١١ بهمن ١٣٩٣
  -
صفحه اصلي > خدمات الكترونيك > روش های اجرایی > صدور مجوز حفر چاه 
صدور مجوز حفر چاه

 صدور مجوزحفر چاه

  

  1- هدف: تعيينِ مراحل و اقداماتِ مربوط به صدورِ مجوزِ چاه به متقاضيان حقيقي و حقوقي به  منظور استحصال آب زيرزميني جهت مصارف خاص از قبيل كشاورزي، صنعت، شرب و بهداشت به منظورِ حفاظت از احاريم منابع آبي مجاور.

 2- واژه ها و تعاريف: -

 

3- دامنة شمول: كليه مجوزهاي حفر صادره در سطح استان اردبيل

 

4-  صاحب فرآيند: دفتر حفاظت و بهره برداري از منابع آب  

5- روش : الف - صدور مجوزحفر چاه

رديف

فعاليت

مسئول

مستندات

زمان

1-5

ابلاغ تخصيص از منابع آب زيرزميني از طريق مديريت منابع آب ايران (در طول برنامه توسعه كشور)

وزارت نيرو

ماده 21 و « بند ز» ماده 29 قانون توزيع عادلانه آب بشماره 070280

2 الي 3 ماه از شروع برنامه توسعه كشور

2-5

ارائه درخواست كتبي توسط متقاضيان

ارباب رجوع

-

1 روز

3-5

تكميل فرمهاي ( درخواست حفر چاه و آب مورد نياز ) و تأئيد مشخصات مندرج در آن توسط دفتر خانه اسناد رسمي

ارباب رجوع

49604014

49604015

بستگي به فعاليت متقاضي دارد

4-5

دريافت مدارك سند زمين، كپي شناسنامه، عكس و ميزان اراضي

امور منابع آب شهرستان

آئين اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب بشماره 070280

10 روز

توجه 1

در صورتيكه نوع درخواست صنعتي باشد اخذ مدارك پروانه تأسيس و مجوز تغيير كاربري اراضي الزامي خواهد بود. (ظرف 10 روز)

5-5

استعلام محل مورد درخواست براي حفر چاه از اداره منابع طبيعي و امور اراضي

امور آب شهرستان

49604017

7 روز

 توجه

در صورت صنعتي بودن طرح استعلام آب مورد نياز از اداره صادر كننده مجوز پروانه تأسيس طرح حداكثر ظرف 10 روز

6-5

بررسي پرونده توسط كارشناس مطلع و در صورت ناقص بودن مدارك طي اخطاريه ده روز به متقاضي اعلام مي شود نسبت به رفع نقص اقدام در غير اينصورت پرونده مختومه خواهد شد و در صورت تكميل بودن هزينه كارشناسي طبق تعرفه با استناد به ماده 8 قانون توزيع عادلانه آب از متقاضيان اخذ مي‌شود.

 

حفاظت آب زيرزميني،

امور منابع آب شهرستان

اخذ هزينه طبق تعرفه و به استناد ماده 8 قانون توزيع عادلانه آب بشماره 070280

1 روز

توجه

براساس دستورالعمل جديد قبل از مراحل كارشناسي، پرونده در كميته منابع آب شركت مطرح و در صورت موافقت با واگذاري تخصيص آب از منابع آب زيرزميني به واحد مربوطه اعلام مي‌گردد و سپس طبق روال رديف 7-5 بقيه مراحل انجام ميگردد

 

نامه معاون وزيرنيرو بشماره 100/24496 مورخه 19/4/86

15روز

7-5

ارجاع پرونده به كارشناس و تعيين موقعيت مكاني محل مورد درخواست روي نقشة منابع آب

 

كارشناس آب زيرزميني

دستور در پرونده

1 روز

8-5

بازديدكارشناس آب زيرزميني از محل مورد درخواست و تعيين حريم فني محل چاه پيشنهادي با منابع آبي مجاور و همچنين تعيين دبي و

سطح آب زيرزميني و سپس تهيه كروكي و گزارش كارشناسي طبق فرم اقدام مي‌شود.

كارشناس آب زيرزميني

49604011 49604010

مندرج در آئين اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب بشماره 070280

10 روز

تبصره 1

در صورت واقع شدن محل مورد درخواست براي حفر چاه در داخل ميله‌هاي مرزي، كارشناس دفتر مهندسي رودخانه‌ها از محل مورد درخواست بازديد و نظر نهايي خود را اعلام و در صورت تأئيد آن- موضوع از هنگ ژاندارمري استعلام مي‌شود.

9-5

پس از تايپ گزارش و بازبيني آن توسط كارشناس ثبت دفترانديكاتور شده و به كمسيون صدور پروانه ها ارجاع مي گردد.

دبيرخانه

دفترانديكاتور

2 روز

10-5

كمسيون صدور پروانه ها با ملاحظه محتويات پرونده ( مدارك ارائه شده و گزارش كارشناس ) اقدام به صدور رأي مبني بر بلامانع بودن يا عدم امكان صدور مجوز مي‌نمايد و پس از ثبت نظريه كمسيون در فرم اظهار نظر كليه مدارك جهت صدور مجوز به مناطق آبياري ارسال مي‌گردد.

كمسيون صدور پروانه‌ها

49604012

7 روز

تبصره 2

بعد از طرح موضوع درخواست متقاضي در كميسيون صدور پروانه‌ها و در صورت مرزي بودن محل مورد درخواست قبل از ارجاع پرونده به مناطق آبياري، پرونده امر با كليه سوابق به سازمان مديريت منابع آب ارسال تا در كميته مرزي رودخانه‌ مستقر در وزارت نيرو مطرح و پس از اعاده پرونده از سازمان مذكور – نتيجه به انضمام پرونده جهت اقدام بعدي به مناطق آبياري ارجاع مي‌گردد.

11-5

اگر سيستم حفاري چاه توسط كارشناس بصورت دستي پيشنهاد شده باشد بلافاصله پروانه حفر چاه صادر مي‌گردد و اگرسيستم حفاري با دستگاه حفاري پيشنهاد شده باشد بدواً مجوز انعقاد قرار داد حفاري با يكي از شركت هاي حفار صلاحيت دار از وزارت نيرو و با اعتبار سه ماهه صادر مي‌شود. و پس از ارائه قرارداد حفاري بلافاصله پروانه حفر صادر مي‌گردد.

امور منابع آب شهرستان

49604028

49604021 49604030

49604005

10 روز

12-5

اگر كمسيون صدور پروانه‌ها براساس نظريه كارشناس و محتويات پرونده با صدور مجوز مخالفت نمايد نامه عدم امكان صدور مجوز بنام متقاضي صادر مي گردد.

امور منابع آب شهرستان

49604027

1 روز

 

تبصره‌هاي مربوط به صدور پروانه حفر چاه در منطقه ممنوعه

تبصره 1

با استناد به ماده 4 قانون توزيع عادلانه آب صدور هرگونه مجوز اعم از حفر چاه احداث قنات و توسعه بهره برداري از منابع آب در مناطق ممنوعه براي مصارف كشاورزي ممنوع مي‌باشد .

تبصره 2

صدور مجوز حفر چاه براي طرح هاي داراي مصرف كم آب و آب شرب شهري و روستايي با استناد به ماده 12 آئين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب امكان پذير مي باشد .

تبصره 3

از طرح هاي صنعتي و صنعتي وابسته به كشاورزي به اندازه آب مورد نياز طرح، هزينه جايگزيني بابت مشاركت افراد در قسمتي از هزينه هاي جايگزين نمودن آب جهت به تعادل رساندن سفره آب زيرزميني بر اساس تعرفه وزارت نيرو اخذ به شماره حساب خزانه واريز مي‌گردد و سپس نسبت به مبادله قرارداد بين متقاضي و شركت آب منطقه اي  صورت مي‌گيرد لازم به  توضيح است از طرح هاي آب شرب شهري و روستايي هزينه اي از اين بابت اخذ نمي‌گردد.

تبصره 4

صدور مجوز حفر چاههاي طرح هاي صنعتي و صنعتي وابسته به كشاورزي جهت جلوگيري از احتمال سوء استفاده پس از اجراي 35 الي 40 درصد طرح و پس از ارائه پيشرفت فيزيكي طرح توسط مراجع ذيصلاح اقدام به صدور پروانه حفر چاه مي‌گردد.

 

66- منابع و مراجع:

1-6- قانون توزيع عادلانه آب بشماره 070280

2-6- آئين نامه مصرف بهينه آب كشاورزي بشماره 040044

بازدید از این صفحه: 7224     بازدید کنندگان امروز: 254     بازدید کنندگان کل : 2851511      بازدیدکنندگان آنلاین: 3
تمامی حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب منطقه ای اردبیل می باشد. © 2013